Awaz Lyrics by Albatross “Awaz yo k aayo”

Awaz Lyrics

kina danga pareko huh?

Awaz Yo K aayo Eka Bihana
Jhaskai Chodyo Malai Eka Bihana
Kukur Bhukyo Bhani Bahira Here
Suti Po Racha Moro Bhudi fulai

Bageko Khola Pani Farkera Aaula
Dubeko Ghaam Pani Feri Udaula
Aakash Lajayera Baadal Ma Lukyo
Baadal Risai Ani Gajridai Futyo

Nasodha Malai Thaha Chaina
K Huncha K Hunna Bhanera
Sadak Ma Ta Pugekai Kasari Tara
Tara Bato Nai Haraye Chhuuuuu

Awaz Feri Aayo Dhulo Udaudai
Jhaskai Chodyo Malai Gaadi Gudaudai
Samali Aafu Lai Farkera Here
Jiskai Gayo Moro Jibro Nikali
Bageko Khola Pani Farkera Aaula
Dubeko Ghaam Pani Feri Udaula
Akash Lajayera Baadal Ma Lukyo
Baadal Risai Ani Gajridai Futyo


Awaz Lyrics

Nasodha Malai Thaha Chaina
K Huncha K Hunna Bhanera
Sadakma Ta Pugekai Kasari Tara
Tara Bato Nai Haraye Chhuuuuuu

Nasodha Malai Thaha Chaina
K Huncha K Hunna Bhanera
Sadakma Ta Pugekai Kasari Tara
Tara Bato Nai Haraye Chhuuuuuu

Sakdina Nabhana Ajako kaam ma
Nahunenai K Cha Ra?

Awaz Lyrics in Nepali

किन दङ्गग परेको हँ?
आवाज यो के आयो एकाबिहान?
झस्काइ छोड्यो मलाई एकाबिहान
कुकुर भुक्यो भनी बाहिर हेरे
सुती पो राछ, मोरो, भुँडी फुलाई
बगेको खोला पनि फर्केर आउँला
डुबेको घाम पनि फेरी उदाउला
आकाश लजाएर बादलमा लुक्यो
बादल रिसाइ अनि गज्रिदै फुट्यो
नसोध मलाई थाहा छैन
के हुन्छ के हुन्न भनेर
सडकमा त पुगेखै कसरी तर…
तर बाटो नै हराए छु
अवाज फेरी आयो धुलो उदाउदै
झस्काइ छोड्यो मलाई गाडी गुडाउदै
समाली आफूलाई फर्केर हेरे
जिस्काइ गयो मोरो जिब्रो निकाली
बगेको खोला पनि फर्केर आउँला
डुबेको घाम पनि फेरी उदाउला
आकाश लजाएर बादलमा लुक्यो
बादल रिसाइ अनि गज्रिदै फुट्यो
नसोध मलाई थाहा छैन
के हुन्छ के हुन्न भनेर
सडकमा त पुगेखै कसरी तर…
तर बाटो नै हराए छु
नसोध मलाई थाहा छैन
के हुन्छ के हुन्न भनेर
सडकमा त पुगेखै कसरी तर…
तर बाटो नै हराए छु
सक्दिन नभन आजको काममा
नहुने के नै छ र?Awaz Lyrics

About Awaz Lyrics

Awaz song by Albatross is a popular song of Nepali Music Industry.Albatross has made a landmark in the Nepali music scene.
Awaz lyrics is now available in Lyricalhub.Albatross is a Nepali Progressive rock band from Kathmandu, Nepal formed in 1998.
Chords and lyrics of Awaz on Lyricalhub. Awaz lyrics in english.
Awaz Lyrics by Albatross |