Basa sundari Lyrics by Bro Sis Band- Lyrics & Video

Basa Sundari Lyrics

Basa Sundari thandi mahinaa jaado chha,
Raato nai gala chauree parecha
Basa Sundari thandi mahinaa jaado chha,
Raato nai gala chauree parecha

Solteniko tyo raato gaalaima ho ho
Laanchhu timilai yo aaune saalai
Haatai sunaiko chura ani aautahi lagaaidiunla
Makhamalee cholee ani seerbandi seerma sajaaidiula

Hera Sundari lagan timro aako chha
La hai tyo mann pakkai aante jasto chhha
Basa Sundari thandi mahinaa jaado chha
Raato nai gala chauree parecha


Basa Sundari Lyrics

Hoo kati baschhau tyo maitee gaawaima
Jaane bhaye lyaaunchhu jannti dailaima
Doleema chadhaai ani pachyaurele ghumto odhai diula
Naumatee baja bajaai dada paakha besi ghankaai diula
Hera sundari yo mann mero saacho
Tara yo jyaanlai timrai khaacho chha

Basa Sundari thandi mahinaa jaado chha
Raato nai gala chauree parecha
Hera Sundari lagan timro aako chha
La hai tyo mann pakkai aante jasto chha
Hey raato ni gala chaauree parechha
La hai tyo mann pakkai aante jasto chha
Tara yo jyaanlai timrai khaacho chha

Basa Sundari Lyrics in Nepali

बस सुन्दरी ठन्डी महिना जाडो छ।
हे रातो नि गाला च्याउरी परेछ।

बस सुन्दरी ठन्डि महिना जाडो छ।
हे रातो नि गाला च्याउरी परेछ।

हो सोल्टिनिको त्यो रातो गालैमा
लान्छु तिमिलाई यो आउने सालैमा
हातैमा सुनको चुरा अनि औँठि लगाइदिउँला
मखमलि चोलि अनि सिरबन्दि सिरमा सजाईदिउँला

हेर सुन्दरी लगन तिम्रो आको छ
ल है त्यो मन पक्कै आँटे जस्तो छ

बस सुन्दरी ठन्डि महिना जाडो छ
हे रातो नि गाला च्याउरी परेछ

हो कति बस्छौ त्यो माइति गाउँवैमा हो
जाने भए ल्याउँछु जन्ति दैलैमा
डोलिमा चढाइ पछ्यौरिको घुम्टो ओढाइदिउँला
नौमति बाजा बजाइ डाँडा पाखा बेसि घन्काइदिउला

हेर सुन्दरी यो मन मेरो साँचो छ
तर यो ज्यानलाई तिम्रै खाँचो छ

बस सुन्दरी ठन्डि महिना जाडो छ।
हे रातो नि गाला च्याउरी परेछ।

हेर सुन्दरी लगन तिम्रो आको छ
ल है त्यो मन पक्कै आँटे जस्तो छ

हे रातो नि गाला च्याउरी परेछ।
ल है त्यो मन पक्कै आँटे जस्तो छ
तर यो ज्यानलाई तिम्रै खाँचो छ।


Basa sundari Lyrics

About Basa Sundari Lyrics

Basa sundari is written and composed by very popular band “BroSis”.
so here we present you Basa sundari lyrics by Brosis band please share if you like it.
Lyrics and chords of Basa sundari is available at lyricalhub.
band member :Deepu Gurung | Prakash Rana | Mahesh Gurung | Om Prakash Gurung | Jitman Gurung | Amit Gurung
This song was played in Reggae beat.
Basa sundari is a beutiful nepali song which was released years ago still the vibe when we listen this song is same.