Bato Ko Kada Lyrics By Sapan Rai & Naresh Bhattrai

Bato Ko Kada Lyrics

Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile,

Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile
Tehi badla ma timle dhoka deyeu ke kya ho!
Tehi badla ma timle aasu deyeu ke kya ho!

Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile,

Theya chareyaka,
Theya chareyaka kata kata
Timra khusi haru,
Theya bilayeka kata kata
Timra lahar haru
Timra khusi hari, timra lahar haru..

Sabai sameti,sajai deya maile
Timi vanda para sochina kehi kahile
Tehi badha ma timle aasu deyeu ke kya ho!
Tehi badla ma timle dhoka deyeu ke kya ho!


Bato Ko Kada Lyrics

[Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile,]

Sangai satha hune,
Sangai satha hune,thari thari sapana haru sajaye
Timrai chahana ma kati kati rahar haru jalaye
Sapana haru sajaye,rahar haru jalaye

Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile,
Tehi badla ma timle dhoka deyeu ke kya ho!
Tehi badla ma timle aasu deyeu ke kya ho!

Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile,

Bato ko kada hatai deya maile,
Har sapana haru sajai deya maile,
Tehi badla ma timle dhoka deyeu ke kya ho!
Tehi badla ma timle aasu deyeu ke kya ho!

Bato Ko Kada Lyrics

POPULAR LYRICS


About Bato Ko Kada Lyrics By Sapan Rai

Bato Ko Kada is a new song by Sapan Rai written by Tara Prakash Limbu staring Naresh Bhattrai and Rebika Gurung.
Here we present you Bato Ko Kada song by Sapan Rain. Chords and lyrics of Bato Ko Kata is now available in Lyricalhub.
Bato Ko Kada Lyrics By Sapan Rai