Bistarai Bistarai Lyrics By Raju Lama “Mongolian Heart”

Bistarai Bistarai Lyrics by Raju lama

K sunau temilai navani sunyau sabai
K sunau temilai navani sunyau sabai
K basu ti aakha ma, mutumai thunyau malai

Ma ta sarisake temi ma, bistarai bistarai
Ma ta parisake maya ma, bistarai bistarai

Ma ta sarisake temi ma, bistarai bistarai
Ma ta parisake maya ma, bistarai bistarai

Maile hidne sabai bato,tungincha temi mai pugi
Hoo…
Maile hidne sabai bato tungincha temi mai pugi
Maile chune battas pani farkincha temi lai chumi

K khoju ma aru sabai temi nai aisakyo
K chouu temilai mero manai choisakyo

Ma ta sarisake temi ma, bistarai bistarai
Hoo…
Ma ta parisake maya ma, bistarai bistarai

Ma ta sarisake temi ma, bistarai bistarai
Ma ta parisake maya ma, bistarai bistarai

Jindagi ma udaune juna, ghama haau mero temi
Jindagi ma udaune juna, ghama haau mero temi
Basanta bahar bani aaune maya ko yaam haau temi
Mera sabai khusi fulna thale ti otha ma
Yo mann udna thalyo preeta ko khula aakash ma

Ma ta sarisake temi ma, bistarai bistarai
Ma ta parisake maya ma, bistarai bistarai

Ma ta sarisake temi ma, bistarai bistarai
Hoo..
Ma ta parisake maya ma, bistarai bistarai


Bistarai bistarai Lyrics by Raju lama in Nepalibistarai bistarai lyrics by raju lama

About Bistarai Bistarai lyrics

Song- Bistarai Bistarai by RAJU LAMA | Mongolian Heart | K sunau temilai navani sunyau sabai |
K sunau temilai navani sunyau sabai | K basu ti aakha ma, mutumai thunyau malai
Lyrics – DP Khanal | Music – Manoj Thapa Magar | Arranger – Debesh Rai | Mix – Kisor Thapa , Bizu Karmacharya |
Actors – Raju Lama , Naina Thapa | Direction – Chhewang Lama | Asst Direction – Vijay Blon Tamang | Cinematographer – Sanjeet Shrestha |
Editir – Bijes Poudyal | Drone – Sensai Pema Waiba | Make up – Seema Gurung | Project Manager – Boby Lama |
Bistarai Bistarai Lyrics | Mongolian Heart | Bistarai Bistarai Lyrics By Raju Lama | Mongolian Heart