Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel

Daiba Hey Lyrics

Kahile aucha hola tyo ekdin
Jaha bhari nahos yo jiwan
Jaha eutai banos bipana,sapana
Ani bairi nahos afnai maan

Bhidma khoju ki ekantama khoju
Shishirma khoju ki basantama khoju
Daiba hey tyo sapana ko gau
Cha kaha malai dekhau!
Bhidma khoju ki ekantama khoju
Shishirma khoju ki basantama khoju
Daiba hey tyo sapana ko gau
Cha kaha malai dekhau!

Daiba Hey Lyrics

Udauchau kahile aakashma,badal sari
Hooo,
Udauchau kahile aakashma badal sari
Jhari dinchau malai kina banai jhari
Bagchu ma feri pani khahare kai bhel bani
Lahar haru diyau sagar cha khai kaha?
Sapana haru diyau sansar khai kaha?

Daiba hey tyo sapanako gau
Cha kaha malai dekhau……..

daiba hey lyrics

POPULAR LYRICS

About Daiba Hey song By Sanup Poudel

Daiba Hey song is from a Romantic Drama called “Manjari” a film by Ganesh Dev Pandey.This song is performed by Sanup Poudel.
This film has cast Bishnu Rijal ,Kopila Thapa ,Dipa Pokharel,Resham Firiri, Sujan thapa And Tika Pahari and
produced by Naresh Pandey and Mahesh Chalise.So,here we present you Daiba Hey song lyrics.
Chords and lyrics of this song is available in Lyricalhub.
Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel |

Our Digital Marketing Partner

Follow "HastyTastyMeals" For Easy Recipes

Follow "SajiloInk" For Customized printing