Ek Sarvanaam Lyrics by Sajjan Raj Vaidya

Ek Sarvanaam Lyrics

Mann ka kura ek baji sunana
Ek sarbanam liyau timi ra ma
Hami bani hami ani
Bitaula jindagi sangai sadhai bhari

Maya chha ta aruko ke pira
Bolau malai aauchhu timrai tira
Timro naau manai ma bokera
Hera hera hera hera oohh…

Ma ta aauchhu mayalu
Timilai nai khojera
Timro mana ko thegana
Mero mana lai sodhera

Ohh oh oh-oh-oh oh-oh-oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh… oh…

Bhana ta bhanana na lajai maya
Othama adeka kura sabai
Timro adhar le koreko kahani
Kudera rakhula mero mann mai

Ek sarvanaam Lyrics

Aati hera, sati herana na
Yasai usai jaso taso ma ta
Timro naau manai ma bokera
Hera, hera hera hera…

Ma ta aauchhu mayalu
Timilai nai khojera
Timro mana ko thegana
Mero mana lai sodhera

Ohh oh oh-oh-oh oh-oh-oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh… oh…

Yestari nai jaanchha jindagi mero
Yestari nai jaanchha jindagi mero

Maya nachana malai rakhana
Timro angaloma badhera
Daya baaya jhumauna
Maya ekai chhin ootha satera

Maya nachana malai rakhana
Timro angaloma badhera
Daya baaya jhumauna
Maya ekai chhin ootha satera

About ek sarvanaam lyrics

Written | Produced | Performed by:
Sajjan Raj Vaidya

Other Sajjan Raj Vaidya Songs Lyrics

Follow us on Social Media