Hajar Sapana Lyrics 1974AD

Hajar Sapana Lyrics

Jadai chu tadha bhari cha maan
Dherai cha garnu choto jivan
Samjhana khojda aatinchu jhan
Hajar sapan adhurai chan,
Jadai chu tadha bhari cha maan
Dherai cha garnu choto jivan
Samjhana khojda Aatinchu jhan
Hazar sapan adhurai chan…

Birano deshma gaun ghar ko maya,
Taap bhumima himal ko chaya
Lage ki muglan Andha bishwasma
Parla ki phirna banda akashma
Birsera basna, dus nangra dhasna
Sikau la daiba ko dayale-ee….


Hajar Sapana Lyrics

 Banaudai hidda sunka nagar
Aankha ma ghumchan aangani ghar
Dus pusta badhi lahurkai bhar
Naya Nepal ko kaha cha bagar
Jadai chu tadha bhari cha maan
Dherai cha garnu choto jivan
Samjhana khojda aatinchu jhan
Hazar sapan adhurai chan…….

Hajar Sapana Lyrics

POPULAR LYRICS


About Hajar Sapana song by 1974AD

Hajar Sapana is written by Anup Pahari, composed by Manoj Kumar KC and Anup Pahari and sung by Prajjwal Mukhiya 1974AD.
Hajar Sapan 1974AD is a popular song by 1974AD.Here we have Hajar Sapana 1974AD lyrics.
Hajar Sapana 1974 cords and lyrics for is now available in Lyricalhub.
Hajar Sapana Song 1974AD.

Other Nepali Songs Lyrics

Follow us on Social Media