Jhamkya Bulaki Lyrics By Tek BC and Asmita Adhakari

Jhamkya Bulaki Lyrics

Jhamkya bulakhi,
Oe jhamkya bulakhi,
Jhamkya bulakhi,
Oe jhamkya bulakhi,

Kyahari maya pirati, naamsari garaula maya.
Eklai vaye parani, jankari garaula maya.
Ho, kyahari maya pirati, naamsari garaula maya.
Eklai vaye parani, jankari garaula maya.

Malai ma milne tyo dilaima basai hola ki.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.

Ki maya marera jau,
Ki mutu sarera jau.
Ho, ki maya marera jau,
Ki mutu sarera jau.
Ki yo dil todera jau.
Ki ghumto odera aau.
Ki ghumto odera aau.

Kya ramri juleki, nakai bulakhi.
Hoo, kya ramri juleki, nakai bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.


Jhamkya Bulaki Lyrics

Ki satia jurai aaija.
Ki sadhai lai bhuli baija.
Ki satia jurai aaija.
Ki sadhai lai bhuli baija.
Ki jeel yo paranai laija.
Ki muna-madanai vaija.
Ki muna-madanai vaija.

Kya ramri juleki, nakai bulakhi.
Hoo, kya ramri juleki, nakai bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.

Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.
Oi, hoi, hoi tero jhamkya bulakhi.


About Jhamkya Bulaki Lyrics

Jhamkya Bulaki is a new song written by Bhim BC and performed by Tek BC and Asmita Adhakari. This song has cast Sudhir Shrestha, Buddhi Tamang, Dmon Chhetri, Bishal Regmi, Shreya Sitaula, Usha Upreti and Samikshta Basnet in the music video. So, here we present you chords of Jhamkya Bulaki and lyrics. Hope you’ll enjoy the song.
Jhamkya Bulaki Lyrics By Tek BC and Asmita Adhakari |

Follow us on Social Media

Instagram and Facebook