Jindagi Ko Ke Chha Ra Bhara Lyrics “Selfie King” Bipin Karki

Jindagi ko ke chha ra bhara Lyrics

Jindagiko k chha ra bhara
Ajambari ko nai chha ra

Jindagiko k chha ra bhara
Ajambari ko nai chha ra

Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekheko

Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekheko

Janma ra mrityu bichako kura
Hudaina sabai chaheka pura

Khabar pathaai aaidiye kaal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal

Khabar pathaai aaidiye kaal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal

Tute pachhi saash
Uthe pachhi baash

Chita bhanda para
Pugne ko nai cha ra

Tero mero bhanchau kina
K sakchau ra liyi jana

Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekheko
Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekheko


Jindagi ko ke chha ra bhara Lyrics

Janma ra mrityu bichako kura
Hudaina sabai chaheka pura

Khabar pathaai aaidiye kaal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal
Khabar pathaai aaidiye kaal

Aaunu hai bhanthe mah arkai saal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal

Daiba lai k thaha
Manish ko byetha

Dhunga maanchau deuta
Bishwas na ho yeuta

Dhunga bhitra deuta bhete
Janmai lekhaa sachai mete

Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekheko

Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekheko

Janma ra mrityu bichako kura
Hudaina sabai chaheka pura

Khabar pathaai aaidiye kaal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal

Khabar pathaai aaidiye kaal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal
Aaunu hai bhanthe mah arkai saal

Jindagiko k chha ra bhara…
Ajambari ko nai chha ra …

Bhaabi le lekheko
Kasle chha dekhekoJindagi Ko K Chha Ra Bhara Lyrics

About jindagi ko ke chha ra bhara Lyrics

Jindagi Ko Ke Chha Ra Bhara song is from Nepali movie Selfie King. which is written and directed by Bishal Sapkota.
Jindagi Ko Ke Chha Ra Bhara song is sung by Ketan Chhetri and lyrics by Suraj Gaire.
Chords and lyrics of Jindagi Ko Ke Chha Ra Bhara is available in Lyricalhub. The movie stars Bipin Karki, Laxmi Bardewa, Abhay Baral,
Bhuwan Chand, Lokmani Sapkota, Jiban Bhattarai, Sabin Bastola, Baldip Rai, Amitesh Shah, Indra Dong Lama, Kamal Devkota,
Prem Prasad Khatiwada, Gita Adhikari, Rajesh Bishural, Barish Sona, Kanchan Sangraula, Ram Sharan Dulal.

Other Nepali Songs Lyrics

Follow us on Social Media