Kaha Kaha Lyrics By Shreya Sotang (Cover)

Kaha Kaha Lyrics

Kaha kaha dukcha priya
Timilai k batau,
Kaha kaha dukcha priya
Timilai k batau,

Chati chire dekhau ke
Chati chire dekhau ke
Mutu vitrai lukau

Kaha kaha dukcha priya
Timilai k batau,


Kaha Kaha Lyrics

Dukhai ko sima chaina
Jaha miche ne sancho hudaina
Hareko aanga mero dari rahecha
Nasa nasa ragat nikheri sakyo
Kehi pal timi najik vayedekhi
Alik kati biske hunthyeo ke,

Kaha kaha dukcha priya
Timilai k batau,
Kaha kaha dukcha priya
Timilai k batau,

Timilai k batau
Humm,humm………

Kaha Kaha Lyrics

POPULAR LYRICS


About Kaha Kaha By Shreya Sotang

Kaha Kaha song is sung by Shreya Sotang and recorded at katjazz studio, this song was originally sung by her mother Manila Sotang.
Here we present you Kaha kaha lyrics cover by Shreya Sotang.
Chords and lyrics of Kaha Kaha is now available in Lyricalhub so enjoy.
Kaha Kaha Lyrics Cover By Shreya Sotang.