Lukaamaari Lyrics By Sajjan Raj Vaidya

Lukaamaari Lyrics

Mayalu, khai k vanu.
Lukamari khelchan mera.
Boli sabai lajaudai,
Tee aakha le jiskauda.
Bayan ma kati garu.
Oilyleyean sabdha haru.
Yee otha le tee otha lai.
Rangayera vanchu baru,
Mayalu, timilai maya garchu.
Timi sangai bachi aba,
Timi sangai marchu.

Maya timi nai vana na.
Kaha bata leaunu aba.
Upama ma naya-naya.
Timilai bujhauna.
Bayana ma jati garu,
Aapug chan labaj haru,
Yee aakha le tee aakhama,
Neyalera vanchu baru.
Mayalu, timi lai maya garchu.
Timi bina bachi sake,
Timi sangai marchu.


Lukaamaari Lyrics

Sustari-sustari, bilau jau ma pani.
Mera bholi sari, timimai.

Sustari-sustari, bilai jau ma pani.
Mera boli sari, timimai.

Sustari-sustari, bilai jau ma pani.
Mera boli sari, timimai.

Boli ta boli na ho tera,
Kailai-kai teai boli mai.
Bhani deau malai,
Mayalu, timi lai maya garchu.
Timi vetnai bachi base,
Timi sangai marchu.


About Lukaamaari Lyrics

Lukaamaari is a new song by Sajjan Raj Vaidys. This song is written and performed by Sajjan Raj Vaidya. This is a beautiful love song hope you’ll enjoy listening it. Sajjan is one of the popular nepali singer with many hit songs. So, here we present you lyrics of Lukaamaari by Sajjan Raj Vaidya. Chords and lyrics of this song is now avialable in Lyricalhub.
Lukaamaari Lyrics By Sajjan Raj Vaidya.

Other Sajjan Raj Vaidya Songs Lyrics

Follow us on Social Media