Maya Bisaune Chautari Lyrics 1974AD

Maya bisaune chautari Lyrics

Maya bisaune chautari, na jau maya ghau chodi
Maya bisaune chautari, na jau maya ghau chodi.
Tyo dada kati kaha janchau ni
Basau maya yetai lau mili,
Tyo dada kati kaha janchau ni
Basau maya yetai lau mili…

Kina janchau ni afnai ghau chodi
Kina hidchau ni maya lai todi
Jindagi lamo chha jiunu garo
Arka ko thau ma afthyaro saro,

Ho ho ho ho ho, lai lai lai, ho ho ho ho ho
Lai lai lai, hey hey hey ,ha ha ha

Maya bisaune chautari, na jau maya ghau chodi
Maya bisaune chautari na jau maya ghau chodi,
Tyo dada kati kaha janchau ni
Basau maya yetai lau mili,
Tyo dada kati kaha janchau ni
Basau maya yetai lau mili.

Birano thau ma, na chinnu jannu.
Saro, garo pare khoe kaslai vannu
Maya ta lagchha hau timro k vannu,
Sunne le sune po kei sip lagnu.

Ho ho ho ho ho, lai lai lai, ho ho ho ho ho
Lai lai lai, hey hey hey, ha ha ha

Maya bisaune chautari, na jau maya ghau chodi
Maya bisaune chautari, na jau maya ghau chodi
Tyo dada kati kaha janchau ni
Basau maya yetai lau mili,
Tyo dada kati kaha janchau ni
Basau maya yetai lau mili,
Basau maya yetai lau mili,
Basau maya yetai lau mili….


Maya bisaune chautari Lyrics in Nepali

माया बिसाउने चौतारी, नजाउ माया गाउँ छोडी
माया बिसाउने चौतारी, नजाउ माया गाउँ छोडी
त्यो डाडाँ काटी कहाँ जान्छौ नि, बसौं माया यतै लौ मिली
त्यो डाडाँ काटी कहाँ जान्छौ नि, बसौं माया यतै लौ मिली

किन जान्छौ नि आफ्नै गाउँ छोडी
किन हिड्छौ नि मायालाई तोडि
जिन्दगी लामो छ जिउन गाह्रो
अर्कोको ठाउँमा अप्ठेरो साह्रो

हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो, लै-लै-लै
हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो, लै-लै-लै

हे-हे-हे, हा-हा-हा-हा
माया बिसाउने चौतारी, नजाउ माया गाउँ छोडी
माया बिसाउने चौतारी, नजाउ माया गाउँ छोडी
त्यो डाडाँ काटी कहाँ जान्छौ नि, बसौं माया यतै लौ मिली
त्यो डाडाँ काटी कहाँ जान्छौ नि, बसौं माया यतै लौ मिली
बिरानो ठाउँमा न-चिन्नु-जान्नु
साह्रो-गाह्रो परे खै कसलाई भन्नू?
माया त लाग्छ हो तिम्रो के भन्नू?
सुन्नेले सुन्दे पो क्यै सीप लाग्नु?

हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो, लै-लै-लै
हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो-हो, लै-लै-लै
हे-हे-हे, हा-हा-हा-हा

माया बिसाउने चौतारी, नजाउ माया गाउँ छोडी
माया बिसाउने चौतारी, नजाउ माया गाउँ छोडी
त्यो डाडाँ काटी कहाँ जान्छौ नि, बसौं माया यतै लौ मिली
त्यो डाडाँ काटी कहाँ जान्छौ नि, बसौं माया यतै लौ मिली
बसौं माया यतै लौ मिली, बसौं माया यतै लौ मिलीMaya Bisaune Chautari Lyrics

About Maya bisaune chautari Lyrics

Maya Bisaune Chautari is a new song by 1974AD. Maya Bisaune Chautari Lyrics is available at Lyricalhub. Maya Bisaune Chautari vocal,guitars-Phiroj Shyangden.
1974AD is a Nepali rock band, formed in the early 1990’s.Band members of 10974AD Nirakar Yakthumba : Bass,Adrian Pradhan : Vocals,Drums, Blues Harp,Manoj Kumar KC : Guitars, Keyboards,Sanjay Shrestha : Percussions,Backing Vocals.They have released this song officially on their YouTube channel on Dec 8 2019.

Other Nepali Songs Lyrics

Follow us on Social Media