You might also like:

Samjhanama Lyrics by Bartika Eam Rai

Samjhanama Lyrics Bato chute dekhi kasto kasto sansaar timile eklai dekheu hola sabai vanda tadha kati feri feri yehi aauta jiwan kati thari bacheu hola

Chari Maryo Lyrics By Nepathya Band

Chari Maryo Lyrics By Nepathya Chari Maryo Lyrics Hey.hey.hey… Ha.ha.ha… Hey.hey.hey… Ha.ha.ha…. Chari maryo sisai ko golile Chari maryo sisai ko golile, Maya basyo tyo