You might also like:

Baimani Lyrics By Sushant KC

Baimani Lyrics Mutule timilai nai Kurum re basumla ni hai Chhutna lachhaina ni hamro relai kunai Bitdai gaye din haru timi chai khai Shital hawa

Deshnikala Lyrics by Bartika Eam Rai

Deshnikala Lyrics Baache samma yo saas ko mahatwo, kati saas rahancha Marda parne lai thaha ekchin huncha Nabole samma yo boli k saachai sabda ganincha Bolna bandej hunelai

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel

Samhalincha Kahile Man Lyrics By Sugam Pokhrel Samhalincha Kahile Man Lyrics Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Samhalincha Kahile Man Kahile Tesai Atalindincha Saanchna Khojchu

Fakauna Ma Lyrics by Sushant KC

Fakauna Ma Lyrics Kehi raat bitaayera hera, Ma binaa nindra. Bhaye ma birami, ma birami. Kehi Din Ko Kura Tara. Sabai sanchai huncha, Mann turuntai