You might also like:

Dashain Tihar Lyrics By Sugam Pokhrel

Dashain Tihar Lyrics By Sugam Pokhrel Barsama dinama lai-lai. Harsaka dinai lai-lai. Barsama dinama lai-lai. Harsaka dinai lai-lai. Dashain tihar chad ra bada. Khushile saraa

Thupari udi Lyrics By Gauley Bhai

Thupari udi Lyrics Akhama yo sital pari Chari ma chari thupari udi Birseko mayalai samjhi Rudai cha chari sajhai pachi Manai mathi dhunga rakhi Lagey