You might also like:

Jhilke Lyrics By Sugam Pokhrel

Jhilke Lyrics Dhara ko pani sarai nai mitho. Lau bityo joban kati chito. Hoo, Ekbar ko jeevan dui dine chola. Mare samjhana bacha bhet hola.

Saili Lyrics By Hemant Rana

Saili Lyrics by Hemant Rana Saili Lyrics Suna Saili Saili, Pardesh Bata Ma Aaula Suna Saili Saili, Chalis Kateshi Ramaula Suna Saili Saili, Pardesh Bata