You might also like:

Suseli Gagan Lyrics By Oasis Thapa

Suseli Gagan Lyrics Hmm Kehi samaya ko kura Otha le otha unko chhuda Banda aankha le sapana haru Dekhayeni halka halka Bistarai vandai garda Swori

Adhuro Lyrics By Varsha Thapa

Adhuro Lyrics Khoji rahancha mero aakha le timi lai nai. Kati prashana aucha manma mero. Kina teti tadha raheyeu. Hamro sanbandha phoolna napai, Kharani bani