You might also like:

Lukaamaari Lyrics By Sajjan Raj Vaidya

Lukaamaari Lyrics Mayalu, khai k vanu. Lukamari khelchan mera. Boli sabai lajaudai, Tee aakha le jiskauda. Bayan ma kati garu. Oilyleyean sabdha haru. Yee otha