You might also like:

Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel

Daiba Hey Lyrics By Sanup Poudel Kahile aucha hola tyo ekdin Jaha bhari nahos yo jiwan Jaha eutai banos bipana,sapana Ani bairi nahos afnai maan

Chinta Lyrics by Tribal Rain

Chinta Lyrics  Thiyo tyo maya sadhai sochthe maile Kunai din nashama Tara testai thiyo mero yo sansaar Kasaile pani malai bujna chahena Tara timilai mo

Risayeko Man Lyrics By Sainesh

Risayeko Man Lyrics Risayeko mero yo maan lai timi pani, Hasera eakchoti, manayera herana. Risayera vaye pani yo dukheko mutu lai, Maya le eakchoti angalera