You might also like:

Chinta Lyrics by Tribal Rain

Chinta Lyrics  Thiyo tyo maya sadhai sochthe maile Kunai din nashama Tara testai thiyo mero yo sansaar Kasaile pani malai bujna chahena Tara timilai mo

Jaat Lyrics By Chhewang Lama

Jaat Lyrics Timi pari ma chu wari. Bhetne mann tara kaso garuni. Timi paari ma chu wari. Bhetne mann tara kaso garuni. Jhari paryo baadi