You might also like:

Nakkali Maichyang Lyrics By Dawa Tamang

Nakkali Maichyang Lyrics By Dawa Tamang Nakkali Maichyang Lyrics Simseme pani, hey kanchi nani. Bhijeyo timro kalo kesha. Yesai ma ramri, ae meri maichyang. Nagara

Birami Lyrics By LAURE

Birami lyrics by Laure Verse 1: Shanta… Ekkanta… Yo Sansar Bhramanda… Ajhai Samma Niskya Chaina Mero Sarir Bata Kunai Pran Ta… Shanta… Ekkanta… Yo Sansar