You might also like:

Taral- Ghar Lyrics by Bartika Eam Rai

Taral-ghar Lyrics Nani haru syana syana Bhettai kheldai hasdai holan Banda bhayera jaach radda huda Sara school ufrinda hola Nilo aakash desh lai herera Sadhai

Dashain Tihar Lyrics By Sugam Pokhrel

Dashain Tihar Lyrics By Sugam Pokhrel Barsama dinama lai-lai. Harsaka dinai lai-lai. Barsama dinama lai-lai. Harsaka dinai lai-lai. Dashain tihar chad ra bada. Khushile saraa