You might also like:

Ghampani Lyrics Raju Lama Mongolian Heart

Ghampani Lyrics Gham pani jasto jovana, Shoyaa-na, gham pani jasto jovana Aa aahai, hasdai kheldai betaideauna Aa aahai, hasdai kheldai betaideauna… Himal chuli pallo paati,

Yasari Badhyau Lyrics by Sugam Pokhrel

Yasari Badhyau Lyrics Yasari badhyau malai timile chodnai sakina. Gatho parera basyo manma kholnai sakina. Yasari badhyau malai timile chodnai sakina. Gatho parera basyo manma