You might also like:

Bari lai lyrics by Pahenlo Batti Muni

Bari Lyrics Chichyaera Bolam Bhane Swarai Sukisakyo Maanai Bata Bolam Bhane Maanai Marisakyo Bari Lai Bari Lai…bari lai Ghau Dekhai Bhanam Bhane Ghau Bharisakyo Aankhai

Ratri Basai Ma Lyrics By Sugam Pokhrel

Ratri Basai Ma Lyrics Bhamara phoolko rasaima. Bhamara Phoolko rasaima Bhamara phoolko rasaima. Parkhi basa mayale, Bhamara phoolko rasaima. Parkhi basa mayale, Bhamara phoolko rasaima.