You might also like:

Saili Lyrics By Hemant Rana

Saili Lyrics by Hemant Rana Saili Lyrics Suna Saili Saili, Pardesh Bata Ma Aaula Suna Saili Saili, Chalis Kateshi Ramaula Suna Saili Saili, Pardesh Bata

Kasari Bhanu Lyrics By Swoopna Suman

Kasari Bhanu Lyrics Andhyaro cha yo raat Aja kina lamo lagdaicha Sayau kolte feri sake Tra nindra aaudaina, Sadhai jhai aja pani,Juna chamkirahe-cha Tara badal-pari

Taral- Ghar Lyrics by Bartika Eam Rai

Taral-ghar Lyrics Nani haru syana syana Bhettai kheldai hasdai holan Banda bhayera jaach radda huda Sara school ufrinda hola Nilo aakash desh lai herera Sadhai