You might also like:

Birsera Malai Lyrics By Adrian Pradhan

Birsera Malai Lyrics By Adrian Pradhan Birsera Malai Lyrics Birsera malai tadha bhaidiyeu,aba farki heri nadeu Birsera malai tadha bhaidiyeu,aba farki heri nadeu Bidako din

Timilai Lyrics By Kelshang Shrestha

Timilai Lyrics By Kelshang Shrestha Timilai Lyrics Thaha chaina malai kasari vanu yo, Mana ko kura sabai tesaile. Ma vitrai bata vani rahechu suna. Geet