You might also like:

Kalpanik Lyrics by Bartika Eam Rai

Kalpanik Lyrics Sune jastai bagne rahecha hawako begma yo jhari nahune rahecha kahile eknaas mayaka kura nasaati kalejima gaasidiyeu juni bhari timrai chahana kaso gari

Aama Lyrics by Sushant KC

Aama Lyrics Nau nau mahina kokh ma rakhi timle Bhitrayou malai yo sansar ma boki jati Kathin paristithi aayepani timle Huna denau aama kehi pani