You might also like:

Samjhanama Lyrics by Bartika Eam Rai

Samjhanama Lyrics Bato chute dekhi kasto kasto sansaar timile eklai dekheu hola sabai vanda tadha kati feri feri yehi aauta jiwan kati thari bacheu hola

Farki Herda Lyrics By Swoopna Suman

Farki Herda Lyrics Farki herda aja kaha. Biti gaye cha mero, kalilo balapan. Biteka pall samjhera auda. Vari deya cha mero retti sakeko mann. Saathi,

Gurasai Fulyo Lyrics By 1974AD

Gurasai Fulyo Lyrics By 1974AD Gurasai Fulyo Lyrics Gurasai fulyo,banai ma Mero mann jhulyo timro manai ma, Gurasai fulyo, banai ma Mero mann jhulyo timro