You might also like:

Hidda Hiddai lyrics by 1974AD

Hidda Hiddai lyrics by 1974AD Hidda Hiddai lyrics Hidda Hiddai Dobatoma timi ta kaha haraidiyeu Ma bhane chai almalera Timilai tehi parkhi rahe, Timile malai

Chahana Lyrics Rohit John Chettri

Chahana Lyrics Bagdai gareko nischal khola jhai Bagdai nai cha samaya hamro, yo Dubna hideko surya ghama jahi Dubdai nai cha jindagi hamro, yoo.. Jindagi