You might also like:

Adhuro Lyrics By Varsha Thapa

Adhuro Lyrics Khoji rahancha mero aakha le timi lai nai. Kati prashana aucha manma mero. Kina teti tadha raheyeu. Hamro sanbandha phoolna napai, Kharani bani