You might also like:

Batash Lyrics By Shashwot Khadka

Batash Lyrics Kina panchyai rahanchau timi? Sodhinau ki aafailai yo ekchoti. Dekhdainau ra maya yo mero. Lukai lukdaina bhawana manka. Chalna deu batash, Udai lagos

Adhuro Lyrics By Varsha Thapa

Adhuro Lyrics Khoji rahancha mero aakha le timi lai nai. Kati prashana aucha manma mero. Kina teti tadha raheyeu. Hamro sanbandha phoolna napai, Kharani bani