You might also like:

Bujhne Lai Lyrics By Tunna Bell Thapa

Bujhne Lai Lyrics Kati samjhi royou hola, Aankha bharika sapana bage hola, Sansaar bhari balne batti sakshi Mero mann le pahile samjhine sadhai timi Tadha,

Timro Maya Lyrics By Cobweb

Timro Maya Lyrics By Cobweb Timro Maya Lyrics Timro tyo ankha ma maile Dekhe thiye sansarai merai Timro tyo ankha ma maile Dekhe thiye sansarai