You might also like:

Resham Lyrics By Nepathya

Resham Lyrics By Nepathya Resham Lyrics Resham Resham Sano ma sano kamal ko hanga Resham, Sano ma sano kamal ko hanga Resham, Kopila basyo nanga

Kharab Bani Lyrics By Yodda

Kharab Bani Lyrics Mero kharab bani cha, Mero Kharab Mero kharab bani cha, Mero Kharab Malai diye pugcha sarab pariwartan huncha sabav Mera gahakila jawaf