You might also like:

Taral- Ghar Lyrics by Bartika Eam Rai

Taral-ghar Lyrics Nani haru syana syana Bhettai kheldai hasdai holan Banda bhayera jaach radda huda Sara school ufrinda hola Nilo aakash desh lai herera Sadhai

Kunai Din Lyrics By Swoopna Suman

Kunai Din Lyrics Thaha chaina kun din, kun mahina November ho ki December Sayad aaja, September hola ki Thaha chaina samaya kati vayo Ghadi pani