You might also like:

Mari Jau 2 Lyrics By Bikki Gurung

Mari Jau 2 Lyrics By Bikki Gurung Mari Jau 2 Lyrics Ekantama ayera kanama mero sadhai gun-gunaune Pokhera manka bhawana sadhai malai angalne, Timro bani

Maya Lyrics by Ashutosh KC

Maya Lyrics by Ashutosh KC But you don’t look like Foeseal Thaha chaina K ho yo Bhawana anautho K yehi maya hoooo K yehi maya

Batash Lyrics By Shashwot Khadka

Batash Lyrics Kina panchyai rahanchau timi? Sodhinau ki aafailai yo ekchoti. Dekhdainau ra maya yo mero. Lukai lukdaina bhawana manka. Chalna deu batash, Udai lagos