You might also like:

Kena Hola Lyrics COD (Crew On Density)

Kena hola Lyrics Jhaljhali timro tasbir Mero mastiskama chaliracha sadhai bhari yasai gari Heri rahanchu timro chitra Instagaram ra facebook kholi Nikai badlisake chau Hareda

Bujhne Lai Lyrics By Tunna Bell Thapa

Bujhne Lai Lyrics Kati samjhi royou hola, Aankha bharika sapana bage hola, Sansaar bhari balne batti sakshi Mero mann le pahile samjhine sadhai timi Tadha,