You might also like:

Birami Lyrics By LAURE

Birami lyrics by Laure Verse 1: Shanta… Ekkanta… Yo Sansar Bhramanda… Ajhai Samma Niskya Chaina Mero Sarir Bata Kunai Pran Ta… Shanta… Ekkanta… Yo Sansar