You might also like:

Nabola Masanga Lyrics By Bekcha

Nabola Masanga Lyrics Aljhiyera basna mero mann le chahena K chahanchau ma Bata Timi na birai bhana Aljhiyera basna mero maan lay chahena K chahanchau

Birami Lyrics By LAURE

Birami lyrics by Laure Verse 1: Shanta… Ekkanta… Yo Sansar Bhramanda… Ajhai Samma Niskya Chaina Mero Sarir Bata Kunai Pran Ta… Shanta… Ekkanta… Yo Sansar