You might also like:

Sahara Lyrics By Tribal Rain

Sahara Lyrics Timile dukha ta nagareko haina Timro jasto pir mero pani chha Maile pani dukha ta napayeko haina Mero jasto pirr kati ho kati Sabai ko afnai

Sunideu Lyrics By Apurva Tamang

Sunideu Lyrics Oh! maya gajalu aakha ko tyo herai. Sunirahu jhai lagne tyo bolaai. Maya ma pareu kina ho malai? Hera na suni dinchu kura