You might also like:

Katha Lyrics By Ankit Shrestha

Katha Lyrics Sadhai timra haat samai, Timra kadam haru ma ramaye ma! Thorai, thorai asha rakhi, Sano, sano paila teaki gaye chau. Kalo, kalo aakash

Kasari Lyrics by The Dreamcatchers

Kasari Lyrics by The Dreamcatchers Kasari ma roku timilai Timi ta aafnai bato hidi sake chhau Kasari ma birsu timilai Bhani deuna ek choti mana