You might also like:

Kunai Din Lyrics By Swoopna Suman

Kunai Din Lyrics Thaha chaina kun din, kun mahina November ho ki December Sayad aaja, September hola ki Thaha chaina samaya kati vayo Ghadi pani

Teenpatey Lyrics (Dekhera timilai, herera timilai)

Teenpatey Lyrics Dekehra timilai, herera timilai. Timilai, timilai. Bhetera timilai, Samjhera timilai. Timilai, timilai. Dekehra timilai ,herera timilai. Timilai,timilai. Bhetera timilai, samjhera timilai. Manai mann