You might also like:

Jurayo Lyrics “INTU MINTU LONDON MA” Dhiraj,Samragyee

Jurayo Lyrics Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Aja ko dina khusi ko dina Ramailo garauna ekaichhina… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Hoo…hooo…hoo…hooo… Ho…Aja ko dina khusi ko dina Ramailo

Lukaamaari Lyrics By Sajjan Raj Vaidya

Lukaamaari Lyrics Mayalu, khai k vanu. Lukamari khelchan mera. Boli sabai lajaudai, Tee aakha le jiskauda. Bayan ma kati garu. Oilyleyean sabdha haru. Yee otha