You might also like:

Hajar Sapana Lyrics 1974AD

Hajar Sapana Lyrics Jadai chu tadha bhari cha maan Dherai cha garnu choto jivan Samjhana khojda aatinchu jhan Hajar sapan adhurai chan, Jadai chu tadha

Samjhanama Lyrics by Bartika Eam Rai

Samjhanama Lyrics Bato chute dekhi kasto kasto sansaar timile eklai dekheu hola sabai vanda tadha kati feri feri yehi aauta jiwan kati thari bacheu hola