You might also like:

Lori Lyrics by Pahenlo Batti Muni

Lori  Lyrics Lori ko dhoon dhoon Hey Maya suna suna Bhamara ko bhuna bhuna Taha taha Juna juna Sansarai hey maya nidarima Dubi racha sapanima

Samaya Lyrics By Almoda Rana Uprety

Samaya Lyrics Oh,oh.. Mera paila timi tirai modinchha Mera sapana timi tirai ramcha Harek khushi harek dukha Sabai palharuma timro matrai dhun cha Samaya sadhai

Baimani Lyrics By Sushant KC

Baimani Lyrics Mutule timilai nai Kurum re basumla ni hai Chhutna lachhaina ni hamro relai kunai Bitdai gaye din haru timi chai khai Shital hawa