You might also like:

Bujhideu Lyrics By Samir Shrestha

Bujhideu Lyrics Vannu thiyo timlai euta kura Suni deuna Dherai garo vaisakyo Bujhi deuna Timro laagi yeti maya chha ki sabdai Thaki sake Timro agi

Janata ma Appeal Lyrics by Albatross

Janata ma Appeal by Albatross la aaunu hos sunnus, kura gardai chau haami hamrai barema ma pani aauta party kholchu, sahayog garnu hola daaju-bhai tatha

Batash Lyrics By Shashwot Khadka

Batash Lyrics Kina panchyai rahanchau timi? Sodhinau ki aafailai yo ekchoti. Dekhdainau ra maya yo mero. Lukai lukdaina bhawana manka. Chalna deu batash, Udai lagos