You might also like:

Machi Marna Jau Lyrics By Bidhan Shrestha

Machi Marna Jau Lyrics Machhi marna jauna dajai kalapanima Machhi marna jauna dajai kalapanima Machhi marna jauna dajai kalapanima Chheki bari dhuwali mahakalima Machhi marna

Gauthali lyrics by Pahenlo Batti Muni

Gauthali Lyrics Ma sangai udana gauthali Tadha najik jaha bhayeni Ma sangai udana gauthali Tadha najik jaha bhayeni Ekai chhin garana chirimiri K hola timro