You might also like:

Dhaka Dhoti Lyrics by Vyoma and D1

Dhaka Dhoti Lyrics Suna kaan kholi tora boli, Himal, pahad, terai k Deshke chora, bhedbhad j karela. Ooka hichke lahpeta, Aab sunal ja Madhesh meh,

Nabola Masanga Lyrics By Bekcha

Nabola Masanga Lyrics Aljhiyera basna mero mann le chahena K chahanchau ma Bata Timi na birai bhana Aljhiyera basna mero maan lay chahena K chahanchau

Antim Maya Lyrics By Naren Limbu

Antim Maya Lyrics By Naren Limbu Antim Maya Lyrics Mailan bichhod Sanyog ra paristhiti ho Suruwat jastai mitho Sambandha ma sadhai nahune bho Banna sakina