You might also like:

Dhaka Dhoti Lyrics by Vyoma and D1

Dhaka Dhoti Lyrics Suna kaan kholi tora boli, Himal, pahad, terai k Deshke chora, bhedbhad j karela. Ooka hichke lahpeta, Aab sunal ja Madhesh meh,

Birami Lyrics By LAURE

Birami lyrics by Laure Verse 1: Shanta… Ekkanta… Yo Sansar Bhramanda… Ajhai Samma Niskya Chaina Mero Sarir Bata Kunai Pran Ta… Shanta… Ekkanta… Yo Sansar