You might also like:

Yasari Badhyau Lyrics by Sugam Pokhrel

Yasari Badhyau Lyrics Yasari badhyau malai timile chodnai sakina. Gatho parera basyo manma kholnai sakina. Yasari badhyau malai timile chodnai sakina. Gatho parera basyo manma

Baimani Lyrics By Sushant KC

Baimani Lyrics Mutule timilai nai Kurum re basumla ni hai Chhutna lachhaina ni hamro relai kunai Bitdai gaye din haru timi chai khai Shital hawa