You might also like:

Hajar Sapana Lyrics 1974AD

Hajar Sapana Lyrics Jadai chu tadha bhari cha maan Dherai cha garnu choto jivan Samjhana khojda aatinchu jhan Hajar sapan adhurai chan, Jadai chu tadha

Timi Ra Ma Lyrics By Oasis Thapa

Timi Ra Ma Lyrics Fikka-fikka lagdai cha kura kani sabai Kina-kina aja bholi mutu le paila biraucha Mero Afnai sapana ma magna chu najhakai deauna

Yaadharule Lyrics by Monkey Temple

Yaadharule Lyrics k cha ra manama pokhideu ti bhawana aakash jhai khula banera biteka dinalai ti pal ani ti chyand lai Sangali rakhana bholi ka